Search
  • The Pasig Review

Some documents about Valentin Cruz

From the DeskPerhaps what makes us proud as a Pasig resident is our connection to heroes and the Philippine Revolution. Myths have surrounded stories regarding the revolution as people try to romanticize the triumphs of our people against the colonizers. At the heart is a local town leader that we must elevate to the National Pantheon of Heroes. From the Masangkay Papers, Isagani Medina got a short document relating to the life of Valentin Cruz and Pasig at the dawn of the revolution.


Ipinanganak noong Mayo 21, 1870, sa Barrio Ugong, Pasig. Sa gulang na 24 anyos, naging cabeza de barangay sa Gremio ng Mestizo, Pasig (Sangley)


Pumasok sa KKK noong Enero 1895. Dinala sa yaya ng isang pangulo ng Barangay Tangkilik na natatag sa Barrio Julo upang iharap sa Supremo A. Bonifacio sa calle Magdalena, Trozo. Sa Pagsubok na ginawa nina Emilio Jacinto, Nicomedes Carreon, Pantaleon Torres sa nasabing Calle Magdalena. Si Valentin Victorino ang ymaya sa bahay ni Pantaleon Torres sa nasabing Calle Magdalena, at ang simbolo ay “Gugol!”


Ang Pasig ay may balangay na ng KKK na ang Pangulo ay si Eulalio Santiago. Nagbitiw ng pagkapangulo ng Sangguniang Bayan si Eulalio Santiago.


Sulat mula kay E, Jacinto (kalihim ng Supremo) na tanggapin ni Valentin Cruz ang samantalang panguluhan ng Sangguniang Bayan ng Pasig.


Kumalat ang KKK sa Pasig. Nagtatag ng 18 capitulo sa 18 na barrio sa tulong nina Francisco de la Paz, secretario, Flaviano Espinosa, ingat-yaman, Agapito Perez, taliba, Calixto Santos, Severino Santos at Manuel P. Cruz.


This short document is now found at Box 2-F-1-9 of the University of the Philippine Main Library.

56 views0 comments